Welkom bij Wereldschool de Vlinder te Apeldoorn

In Apeldoorn werken schoolbesturen en de gemeente samen aan een duurzaam en kwalitatief goed aanbod voor onderwijs aan nieuwkomers. Dit onderwijs wordt gegeven op Wereldschool de Vlinder.

Onder nieuwkomers verstaan we alle kinderen die vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen en geen Nederlands spreken zoals kinderen van asielzoekers en kinderen van arbeidsmigranten. Ook in Nederland geboren kinderen van statushouders en arbeidsmigranten met een taalachterstand in de Nederlandse taal behoren tot de doelgroep waarvoor een specifiek aanbod is ontwikkeld.

Een wereldschool met aandacht voor veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.

Wereldschool de Vlinder wil een veilige, positieve en sociale omgeving scheppen, waarin de leerlingen optimaal kunnen profiteren van het onderwijs dat wij bieden. Bij de start wordt voor elk kind een plan opgesteld waaraan gewerkt gaat worden. We houden bij het opstellen van de doelen rekening met de achtergrond van het kind. We ervaren dat een kind dat al heeft leren lezen in een taal die hetzelfde schrift heeft, de klanken sneller leert. Een kind dat nog nooit naar school is geweest of dat een ander schrift gewend is, doet hier langer over. Aan de hand van gegevens van de moedertaal en de schoolhistorie koppelen we het kind aan een leerlijn.

Op zoek naar een wereldschool met aandacht voor veiligheid, verantwoordelijkheid en respect?

Direct aanmelden

Het laatste nieuws

Hieronder vind je het laatste nieuws omtrent onze Wereldschool. Klik op een bericht voor meer informatie.