Structuur

Bij de start wordt voor elk kind een plan opgesteld waaraan gewerkt gaat worden. We houden bij het opstellen van de doelen rekening met de achtergrond van het kind. We ervaren dat een kind dat al heeft leren lezen in een taal die hetzelfde schrift heeft, de klanken sneller leert. Een kind dat nog nooit naar school is geweest of dat een ander schrift gewend is, doet hier langer over. Aan de hand van gegevens van de moedertaal en de schoolhistorie koppelen we het kind aan een leerlijn.

De doelen van die leerlijn zijn gekoppeld aan de basisgebieden waaraan we werken:

Omgang met elkaar: goed gedrag kun je leren!

Wereldschool de Vlinder wil een veilige, positieve en sociale omgeving scheppen, waarin de leerlingen optimaal kunnen profiteren van het onderwijs dat wij bieden. Om dit te realiseren, werken wij met PBS. PBS staat voor ‘Positive Behavior Support’. In gewoon Nederlands betekent dit dat wij positief gedrag stimuleren.

Wat is PBS?

PBS is een geïntegreerde methodiek, en maakt als het ware deel uit van ons vakkenpakket: naast rekenen, taal en wereldoriëntatie kun je leerlingen gewenst gedrag namelijk leren. Op Wereldschool de Vlinder verzorgen we daarom ook lessen over gewenst gedrag. Door duidelijk en consequent te zijn, kun je leerlingen leren wat er van hen verwacht wordt en wat positief gedrag is

De voordelen van PBS

Er is al uitgebreid onderzoek gedaan naar de resultaten van PBS. Hieruit blijkt dat leerlingen zich veiliger voelen en sociaal vaardiger worden. Eventueel probleemgedrag neemt af en de schoolprestaties worden een stuk beter. Daarnaast is aangetoond dat leerkrachten meer plezier in hun werk krijgen, minder vaak zien zijn en beter samenwerken met ouders en omgeving. Allemaal concrete voorbeelden die het succes van PBS bewijzen!

Samenwerken met ouders

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk belang: we willen dat onze kinderen/leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarom betrekt Wereldschool de Vlinder de ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind. Zo zijn er ouder informatiebijeenkomsten, waar wij ouders informeren over de waarden die hun kind op school leert. Ook in de dagelijkse contacten besteden wij veel aandacht aan het opbouwen en onderhouden van goede contacten met alle ouders.