Professionals

Hieronder vind je een aantal handige downloads en video’s.

Video's

  • Voor NT2-leerlingen kan het moeilijk zijn om instructies in de klas te begrijpen. In deze video worden tips aan docenten gegeven om nieuwkomersleerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen.
  • Op 15 november 2022 verzorgde LOWAN-PO dit webinar voor leerkrachten op de reguliere school die een eerstejaarsnieuwkomer in de klas hebben. In dit webinar werden leerkrachten meegenomen in de weg die de nieuwkomersleerling aflegt om tot leren te komen en hoe ze de Nederlandse taal leren. Bekijk het webinar voor handvatten om deze leerlingen van zo goed mogelijk onderwijs te voorzien.
  • Workshop traumasensitief lesgeven; Op de studiedag van LOWAN-vo in april 2017 werd deze workshop gegeven door Stefanie van Ruijven en Simone Rossing met als titel 'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen; herkennen van en omgaan met trauma in de klas'.
  • Meertaligheid in beeld - clip 1 Iedereen is een beetje meertalig
  • Meertaligheid in beeld - clip 2 meertalig opgroeien
  • Meertaligheid in beeld - clip 3: "Een meertalige mengelmoes in je hoofd?

Downloads

Omschrijving Link
Stroomschema aanmelding Wereldschool de Vlinder Download
Stroomschema overstap van Wereldschool de Vlinder naar Stamschool Apeldoorn Download
Handreiking doorstroom nieuwkomers download
focus handleiding download
Wij werken met rijke taal. Hier een voorbeeld van een tekstset. De tekstset biedt scaffolds waardoor een leerling toch een rijke tekst goed kan begrijpen. download een voorbeeldtekstset